Στρατηγική Ψηφιακών Μέσων

Since the onset of the COVID-19 pandemic, people have realised the true potential and benefits of social and digital media. The EduZine in this topic supports actors to harness the capabilities of social media to promote their acting business.  

Σαρώστε τους κωδικούς QR στο infographic για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μικρού μεγέθους πόρους που θα σας δώσουν μια ιδέα για τα θέματα που μπορείτε να εξερευνήσετε στο EduZine ή κατευθυνθείτε απευθείας στο EduZine σαρώνοντας τον σχετικό κωδικό QR στο διαδραστικό infographic ή συνεχίστε προς τα κάτω σε αυτή τη σελίδα. 

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-IE01-KA227-ADU-082953

elΕλληνικά