Χτίζοντας ανθεκτικότητα στον τομέα των παραστατικών τεχνών κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Χτίζοντας ανθεκτικότητα στον τομέα των παραστατικών τεχνών κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Το έργο GIGGING 4 LIVING προσφέρει ενότητες που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση προβλημάτων που επηρέασαν τον τομέα των παραστατικών τεχνών κατά τη διάρκεια της πανδημίας και στην προώθηση της θετικής ψυχικής υγείας μεταξύ των καλλιτεχνών. Αυτές οι ενότητες περιλαμβάνουν 6 EduZines και Διαδραστικά Infographics για το χτίσιμο ανθεκτικότητας στον τομέα των παραστατικών τεχνών ενόψει της πανδημίας, και αυτά τα EduZines είναι προσβάσιμα μέσω smartphone και άλλων έξυπνων συσκευών που χρησιμοποιούνται ευρέως από τους καλλιτέχνες.

Το έργο GIGGING 4 LIVING προσφέρει ενότητες που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση προβλημάτων που επηρέασαν τον τομέα των παραστατικών τεχνών κατά τη διάρκεια της πανδημίας και στην προώθηση της θετικής ψυχικής υγείας μεταξύ των καλλιτεχνών. Αυτές οι ενότητες περιλαμβάνουν 6 EduZines και Διαδραστικά Infographics για το χτίσιμο ανθεκτικότητας στον τομέα των παραστατικών τεχνών ενόψει της πανδημίας, και αυτά τα EduZines είναι προσβάσιμα μέσω smartphone και άλλων έξυπνων συσκευών που χρησιμοποιούνται ευρέως από τους καλλιτέχνες.

Επιλέξτε και EduZine από την παρακάτω επιλογή

#1

Ανησυχία

#2

Ανησυχίες για την καριέρα

#3

Μοναξιά

#4

Χαμηλή Αυτοπεποίθηση

#5

Χαμηλή αυτοεκτίμηση

#6

Διαχείριση άγχους

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-IE01-KA227-ADU-082953

elΕλληνικά