Digitální dovednosti pro tanečníky

Tanečníkům dnes již nestačí umět tančit a vystupovat, ale je také nezbytné využít schopnosti digitálních a virtuálních platforem. Tento EduZine zkoumá význam digitálních médií pro udržení kariéry tanečníků a vybavuje tanečníky nástroji, které potřebují, aby si osvojili používání těchto platforem v profesionálním kontextu.  

Naskenujte QR kódy na infografice a získejte přístup k výukovým zdrojům, které vám poskytnou představu o tématech, kterým se tento EduZine věnuje. Nebo zamiřte přímo do našeho EduZinu naskenováním příslušného QR kódu na interaktivní infografice nebo posunutím obsahu dolů, na této stránce. 

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-IE01-KA227-ADU-082953

cs_CZČeština