Budování odolnosti v sektoru umění během pandemie

Budování odolnosti v sektoru umění během pandemie

Projekt GIGGING 4 LIVING nabízí moduly zaměřené na řešení problémů, kterým čelí sektor umění během pandemie, a na podporu pozitivního duševního zdraví mezi aktivními umělci. Tyto moduly se skládají ze 6 EduZinů a interaktivních infografik pro budování odolnosti v sektoru umění tváří v tvář pandemii. EduZiny jsou přístupné prostřednictvím chytrých telefonů a dalších chytrých zařízení široce používaných mezi umělci.

Projekt GIGGING 4 LIVING nabízí moduly zaměřené na řešení problémů, kterým čelí sektor umění během pandemie, a na podporu pozitivního duševního zdraví mezi aktivními umělci. Tyto moduly se skládají ze 6 EduZinů a interaktivních infografik pro budování odolnosti v sektoru umění tváří v tvář pandemii. EduZiny jsou přístupné prostřednictvím chytrých telefonů a dalších chytrých zařízení široce používaných mezi umělci.

Vyberte si EduZine z níže uvedeného výběru

#1

Úzkost

#2

Kariérní obavy

#3

Osamělost

#4

Nízká sebedůvěra

#5

Nízké sebevědomí

#6

Zvládání stresu

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-IE01-KA227-ADU-082953

cs_CZČeština