Příležitosti pro aktivní umělce žijící v pandemii

Příležitosti pro aktivní umělce žijící v pandemii

Projekt GIGGING 4 LIVING nabízí vzdělávací kurikulum na míru zaměřené na aktivní umělce, jmenovitě na hudebníky, tanečníky a herce. Obsahuje 12 modulů, které se zabývají příležitostmi dostupnými pro každou z těchto podskupin, aby jim pomohly na jejich cestě k vytvoření udržitelné kariéry ve zvolené umělecké disciplíně. Tyto moduly jsou prezentovány jako EduZiny a doprovodné interaktivní infografiky byly vyvinuty tak, aby poskytovaly přístup ke každému EduZinu naskenováním QR kódu na chytrém telefonu nebo jiném chytrém zařízení.

Projekt GIGGING 4 LIVING nabízí vzdělávací kurikulum na míru zaměřené na aktivní umělce, jmenovitě na hudebníky, tanečníky a herce. Obsahuje 12 modulů, které se zabývají příležitostmi dostupnými pro každou z těchto podskupin, aby jim pomohly na jejich cestě k vytvoření udržitelné kariéry ve zvolené umělecké disciplíně. Tyto moduly jsou prezentovány jako EduZiny a doprovodné interaktivní infografiky byly vyvinuty tak, aby poskytovaly přístup ke každému EduZinu naskenováním QR kódu na chytrém telefonu nebo jiném chytrém zařízení.

Vyberte skupinu modulů z níže uvedeného výběru:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-IE01-KA227-ADU-082953

cs_CZČeština