Nízká sebedůvěra

Umělecký sektor byl těžce zasažen nedávnou globální pandemií a výkonní umělci utrpěli jak v osobním, tak v profesním životě. Jedním z mnoha negativních důsledků na duševní zdraví, které mohli vystupující umělci zažít, je nízké sebevědomí kvůli útrapám, které během pandemie utrpěli. Tento EduZine podporuje výkonné umělce při řešení jejich vlastní úrovně sebevědomí a vybavuje je nástroji k řešení jejich nejistoty a budování jejich sebevědomí.  

Naskenujte QR kódy na infografice a získejte přístup k výukovým zdrojům, které vám poskytnou představu o tématech, kterým se tento EduZine věnuje. Nebo zamiřte přímo do našeho EduZinu naskenováním příslušného QR kódu na interaktivní infografice nebo posunutím obsahu dolů, na této stránce. 

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-IE01-KA227-ADU-082953

cs_CZČeština