Κοινότητα Πρακτικής

Παράλληλα με την παροχή καινοτόμων εκπαιδευτικών πηγών σε καλλιτέχνες που επικεντρώνονται στην παροχή ευκαιριών στον τομέα των παραστατικών τεχνών και στο χτίσιμο ανθεκτικότητας μεταξύ των καλλιτεχνών, η κοινοπραξία του GIGGING 4 LIVING παρέχει έναν χώρο όπου οι καλλιτέχνες, συγκεκριμένα. Μουσικοί; Χορευτές; Ηθοποιοί και οι εκπαιδευτές ενηλίκων μπορούν να υποστηρίζουν και να συμβουλεύουν ο ένας τον άλλον και να μοιράζονται τη δουλειά και τις εμπειρίες τους. Αυτός ο χώρος μας ονομάζεται Κοινότητα Πρακτικής και στοχεύει στη δημιουργία και τη διαχείριση μιας σύμπραξης παραστατικών τεχνών σε όλη την Ευρώπη. 

Βρείτε τη λίστα με τα φόρα πιο κάτω

Αρχική Συζητήσεις

  • Καμία συζήτηση δεν βρέθηκε.

Below, you will see a few of our valued members.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-IE01-KA227-ADU-082953

elΕλληνικά