Společenství praxe

Konsorcium GIGGING 4 LIVING kromě poskytování inovativních vzdělávacích zdrojů zaměřených na řešení příležitostí v sektoru umění a budování odolnosti mezi umělci, poskytuje aktivním umělcům prostor, kde se hudebníci, tanečníci a herci mohou navzájem podporovat, radit si a sdílet svou práci a zkušenosti. Tento prostor nazýváme komunita praxe a jeho cílem je založit skupiny umělců po celé Evropě. 

Níže naleznete seznam fór:

Home Fóra

  • Nebylo nalezeno žádné fórum.

Níže uvidíte několik našich vážených členů.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-IE01-KA227-ADU-082953

cs_CZČeština