Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία

Η εμφάνιση του COVID-19 άφησε πολλούς μουσικούς να μην μπορούν να εμφανιστούν για ζωντανές παραστάσεις και να λάβουν τακτικό εισόδημα. Η βασική γνώση της μουσικής τεχνολογίας και η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μπορούν να βοηθήσουν τους μουσικούς να χτίσουν μια καριέρα μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Το EduZine σε αυτή τη θεματική βοηθά τους μουσικούς να αναπτύξουν τις τεχνολογικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να παρουσιάσουν τη τέχνη τους στο διαδίκτυο και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των ψηφιακών μέσων.    

Σαρώστε τους κωδικούς QR στο infographic για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μικρού μεγέθους πόρους που θα σας δώσουν μια ιδέα για τα θέματα που μπορείτε να εξερευνήσετε στο EduZine ή κατευθυνθείτε απευθείας στο EduZine σαρώνοντας τον σχετικό κωδικό QR στο διαδραστικό infographic ή συνεχίστε προς τα κάτω σε αυτή τη σελίδα. 

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-IE01-KA227-ADU-082953

elΕλληνικά