Úvod do hudební technologie

Nástup COVID-19 způsobil, že mnoho hudebníků nemohlo vystupovat a získávat pravidelný příjem. Základní znalosti hudebních technologií a rozvoj digitálních dovedností mohou hudebníkům pomoci vybudovat si kariéru prostřednictvím online platforem. EduZine o tomto tématu podporuje hudebníky při budování technologických dovedností nezbytných pro pokrok a předvádění jejich uměleckého produktu online a využití možností digitálních médií.    

Naskenujte QR kódy na infografice a získejte přístup k výukovým zdrojům, které vám poskytnou představu o tématech, kterým se tento EduZine věnuje. Nebo zamiřte přímo do našeho EduZinu naskenováním příslušného QR kódu na interaktivní infografice nebo posunutím obsahu dolů, na této stránce. 

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-IE01-KA227-ADU-082953

cs_CZČeština