Tradiční marketing

Tento EduZine zkoumá koncept offline marketingu a zdůrazňuje jeho význam v kariéře tanečníků. Marketing je prostředek, kterým lze tanečníky a jejich práci propagovat a šířit mezi veřejnost, aby pro ně a jejich kariéru vytvořili více příležitostí. Výukové zdroje přistupují k marketingu přístupným způsobem a podporují tanečníky, aby si vytvořili svou marketingovou image a napsali žádost o grant.  

Naskenujte QR kódy na infografice a získejte přístup k výukovým zdrojům, které vám poskytnou představu o tématech, kterým se tento EduZine věnuje. Nebo zamiřte přímo do našeho EduZinu naskenováním příslušného QR kódu na interaktivní infografice nebo posunutím obsahu dolů, na této stránce. 

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-IE01-KA227-ADU-082953

cs_CZČeština