Ανησυχία

Ο καθένας βιώνει άγχος κάποια στιγμή στη ζωή του, ωστόσο, τα τακτικά συναισθήματα άγχους μπορεί να είναι επιζήμια για την ψυχική υγεία και μπορεί να οδηγήσουν σε πιο μεγάλα προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση και κατάθλιψη. Αυτό το EduZine αντιμετωπίζει το άγχος που μπορεί να έχουν βιώσει ή που βιώνουν επί του παρόντος οι καλλιτέχνες του θεάματος λόγω της πρόσφατης πανδημίας, και βοηθάει τους καλλιτέχνες στη διαχείριση των επιπέδων άγχους τους και στην καλλιέργεια της ψυχικής τους ευεξίας.  

Σαρώστε τους κωδικούς QR στο infographic για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μικρού μεγέθους πόρους που θα σας δώσουν μια ιδέα για τα θέματα που μπορείτε να εξερευνήσετε στο EduZine ή κατευθυνθείτε απευθείας στο EduZine σαρώνοντας τον σχετικό κωδικό QR στο διαδραστικό infographic ή συνεχίστε προς τα κάτω σε αυτή τη σελίδα. 

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-IE01-KA227-ADU-082953

elΕλληνικά